ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๖/๒๖

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๖/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร 

ติดต่อเรา