ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 60

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ประธานได้มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา