แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อมารับยาสีฟันได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  1. บ้านวังจั่น
  2. สามัคคีราษฎรบำรุง
  3. บ้านหนองขี้เห็น
  4. บ้านคลองมะละกอ
  5. บ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)
  6. บ้านศาลาลำดวน
  7. บ้านคลองยายอินทร์

หรือโรงเรียนใดยังไม่ได้รับนอกเหนือจากรายชื่อดังกล่าว กรุณาติดต่อรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

ติดต่อเรา