ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาแหลม นำนักเรียนเข้าอบรม ธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาแหลม นำนักเรียนเข้าอบรม ธนาคารโรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อเรา