พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2560

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2560