กิจกรมมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนของคณะครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ประจำปีการศึกษา 2557  พบบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

มีสภาพบ้านที่ยากจนมาก ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขั้นต้นโดยการมอบอาหารกลางวันห่อกลับไป

ทานที่บ้าน และจัดหาทุนการศึกษามอบให้นักเรียนในโอกาสต่อไป

เชิญชมภาพบรรยากาศได้คร้า

10455159_807394165960763_1643913500069446050_n 3. 2. 1.

ติดต่อ สพป.สก.1