โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ได้ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 

เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน 2560 

และหลังจากนั้นนักเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย

Message us