พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสระแก้ว ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา