ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญโดย ผอ.วันชัย ธนังไพศาล ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครอง

ถนอมจิตร พอใจ ถ่ายภาพ/รายงาน

 

ติดต่อเรา