โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๑๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)