แจ้งกำหนดการประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560

            แจ้งโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมประกอบพิธีฯ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนสระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมพวงมาลา พร้อมขาตั้งมาด้วย และให้มาถึงบริเวณประกอบพิธี ไม่เกินเวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและรายงานตัว   รายละเอียดตาม กำหนดการ

ติดต่อ สพป.สก.1