ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านท่าตาสี ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖ 

ประกาศ