การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สีสันการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่ใด สถานศึกษาหรือคณะบุคคลใด มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงาน “การจัดการเรียนการสอน สีสันการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ” ของโรงเรียนบ้านหนองแก  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว  ให้ติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก หมายเลขโทรศัพท์ 089-544-8734

ติดต่อเรา