ขอเชิญสถานศึกษาร่วมนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

สพ.ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดร่วมนำเสนอผลงานดีเด่น เพื่อร่วมเผยแพร่ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง 14 , OBEC Channel , www.obectv.tv , www.youtube.com/obectvonline , www.facebook.com/obectvonline
โดยสถานศึกษาสามารถนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมของสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบรายงานข้อมูล ตามเอกสารที่แนบมานี้


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา