ขอเชิญสถานศึกษานำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สพฐ.ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียนเข้าชมนิทรรศการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงาน ศูนย์สาระนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒ – ๒๘๘๕๕๑๑ – ๕ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสามารถศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าชม ตามเอกสารที่แนบมานี้

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา