แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อนี้ให้มารับแบบแปลนก่อสร้างและประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดจ้าง

โรงเรียนตามรายชื่อนี้ให้มารับแบบแปลนก่อสร้าง และ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดจ้าง

ในวันที่ 16 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ (ชั้น1)

1. บ้านท่าตาสี
2. บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)
3. อนุบาลคลองหาด
4. บ้านธารนพเก้า
5. อนุบาลเขาฉกรรจ์
6. บ้านมหาเจริญ
7. บ้านท่าเกษม
8. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
9. วัดพวงนิมิต

สำหรับ ร.ร.ที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำในระบบ ให้เตรียมข้อมูลและคอมพิวเตอร์มาลงระบบด้วยค่ะ

 

*โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ให้มารับแบบแปลนและประชุมชี้แจง

ในวันที่ 17 พ.ย. 2560 ค่ะ

ติดต่อเรา