เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้หมดทั้งหลัง

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ) พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสุธิศา สีดาสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นที่ 3/3 และ เด็กชายวุฒิชัย สีดาสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นที่ 4/6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ที่ประสบอัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 09:30 น. โดยเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง เบื้องต้นได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น และจะขอรับบริจาคจากโรงเรียนในสังกัดต่อไป

  

ติดต่อเรา