โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในวันที่ 15 พ.ย.60

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในวันที่ 15 พ.ย.60
1. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6,ม.1-3 เดิมห้องเรียนนาฎศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 4
เปลี่ยนเป็น ห้องนาฎศิลป์ ที่อยู่หลังอาคาร 3
2. การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 เดิมใต้อาคารอนุบาล 3 เปลี่ยนเป็นห้องยูงทอง อาคาร 3
3. การแสดงตลก ป.1-ม.3 เดิมห้องนาฏศิลป์ หลังอาคาร 3 เปลี่ยนเป็นใต้อาคารอนุบาล 3

ติดต่อเรา