สอบธรรรมศึกษา ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

สอบธรรมศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมี นายสุริยัน สุดปัญญา ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า โรงเรียนคลองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนบ้านคลองนางาม โรงเรียนสุภวิทย์ เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษา ได้สอบวัดความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ตรี โท เอก ซึ่งรับความมือจาก คณะพระคุณเจ้า คณะครู คณะกรรมการ คณะแม่ครัว นักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

นายมิตรชัย ชัยสาร / รายงาน

นายต่อศักดิ์ พวงพุฒ / ถ่ายภาพ

ติดต่อเรา