กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยในกิจกรรมก็จะมีการบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช แมลง ในพื้นที่โรงเรียน

ติดต่อเรา