แจ้ง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ขอจัดส่งบัญชีแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ

10_11_60

ติดต่อเรา