แจ้งรายการแข่งขั้นที่ต้องใช้เสียง Sound ในการแข่งขันงานศิลปหัตถรกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายการแข่งขันใดที่ต้องใช้เสียง Sound ประกอบในการแข่งขันให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำ เสียง sound ใส่ Flash Drive เตรียมมาในวันที่เข้าแข่งขัน (ให้ใส่ Flash Drive ได้เท่านั้นป้องกันการเปิดแผ่น CD แล้วมีปัญหาเปิดเล่นที่แผ่น CD ไม่ได้)

ติดต่อเรา