สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้จัดเป็นสนามสอบการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตามคำสั่งเจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง – โคกปี่ฆ้อง เขต 3  โดยมีนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสอบดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ติดต่อเรา