แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ (คอมพิวเตอร์)

การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation) ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์มาดังนี้

1.ไมโครโฟนและหูฟัง

2.ดินสอและยางลบ

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การาฟฟิก ป.1-3 แข่งขันวาด 3 หัวข้อ คือ 1. ที่นี่สระแก้ว 2.ไทยแลนด์ 4.0 3. เทคโนโลยีในฝัน (จับฉลากในวันที่ทำการแข่งขัน)

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้น ป.4-6 หัวข้อที่ใช้ คือ พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสิน

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้น ม.1-3 หัวข้อที่ใช้คือ แมว

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6 หัวข้อที่ใช้ คือ สระแก้วบ้านเรา

การแข่งขันการสร้าง Webpageประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 หัวข้อที่ใช้ คือ 1.ไทยแลนด์ 4.0  2.อาเซี่ยน 3.สระแก้วบ้านเรา

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor และ Text Editor ชั้น ม.1-3 หัวข้อที่ใช้ คือ ไทยแลนด์ 4.0 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4-6 และ ม.1-3 ตามความคิดสร้าสรรค์

 

ติดต่อเรา