แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ (สาระดนตรี)

การแข่งขันขับร้อง เพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ม.1-3 ให้มารายงานตัวเวลา 12.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.

สถานที่แข่งขัน สพป.สระแก้ว เขต 1 หอประชุมรวมใจภักดิ์ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)

ติดต่อเรา