ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ด้วย กรมอนามัยรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นอนุกรรมการ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา