ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ (การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6/ม.1-3)

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 และ ม.1-3 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

0000001

ติดต่อเรา