ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรีนน)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การทำหนังสือเล่มเล็ก) แจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1.แจ้งประเด็นการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กในระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 ประเด็นเดียวกันคือการจัดทำหนังสือเล่มเล็กประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ  นิทานส่งเสริมคุณธรรม

2.นักเรียนต้องเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board  10 คะแนน) ในช่วงเวลาการแข่งขัน (ดูในเกณฑ์าการประเมิน)

ติดต่อเรา