ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สำหรับผลงานที่กำหนดให้ส่งก่อนการแข่งขัน(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)คณะกรรมการอนุโลมให้จัดส่งได้ในวันแข่งขัน โดยจัดส่งได้ที่คณะกรรมการ ณ สนามแข่งขัน

ติดต่อเรา