แจ้งบทอาขยาน งานศิลปหัตถกรรม

                           บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตามแนบ

                        ศน.ประไพ อรุณฉาย

recitation

ติดต่อเรา