1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

พร้อมบำเพ็ญประโยชย์ปลูกต้นกล้วย

page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อ สพป.สก.1