แจ้งห้องแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม

     แจ้งห้องแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ภาษาไทยและปฐมวัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ตามแนบ

          ศน.ประไพ  ฉายอรุณ

 

thai

ติดต่อ สพป.สก.1