แจ้งช่องทางส่งหนังสือจากโรงเรียน

เรียนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ขอแจ้งช่องทางส่งหนังสือจากโรงเรียนโดยจัดจุดรับหนังสือฯ ซึ่งจัดไว้เป็นตู้เหล็ก 15 ชั้นวางอยู่หน้าประตูด้านซ้ายทางเข้าของสำนักงานฯ จำนวน 1 ตู้  ในการนี้จึงขอให้โรงเรียนส่งหนังสือราชการในตู้เหล็กดังกล่าวตามช่องที่ระบุชื่อกลุ่มต่างๆ ที่ท่านมีความประสงค์จะส่งหนังสือ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา