มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเวทีไทยและกิจกรรมคัดลายมือ ณ ลานเสาธง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

มอบเกียติบัตรกิจกรรมเวทีไทยและกิจกรรมคัดลายมือ

ณ ลานเสาธง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560