แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดสนามแข่งขันคอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ (ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสระแก้ว)

แจ้งรายละเอียดสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่) สาระคอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์  สนามแข่งขันโรงเรียนสระแก้ว เอกสารดังแนบ

scan0020

ติดต่อเรา