แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลอ่านเขียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกรายชื่อนักเรีียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผลการสอบอ่านเขียนอยู่ในระดับปรับปรุง (สอบเมื่อ 26 กันยายน 2560)  ในลิงค์https://goo.gl/TQJv1w

ติดต่อเรา