แจ้งให้ ร.ร.ในสังกัดมารับหนังสือพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลุ่มการเงินฯ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

มารับ หนังสือพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดยติดต่อ ขอรับได้ที่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 เป็นต้นไปค่ะ

หากมีข้อสงสัย โทร. 037-425465 กลุ่มการเงินฯ

ติดต่อเรา