แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันและสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันและสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2560 ส่วนกำหนดวันและเวลาในการแข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และให้ทุกโรงเรียนติดตามข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 อย่างต่อเนื่อง เอกสารดังแนบ

scan0017

ติดต่อเรา