หลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

       ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3434    ลงวันที่   31 ตุลาคม 2560  เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561    รายละเอียดตามเอกสารนี้  1. หนังสือนำส่ง   2.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ

ติดต่อเรา