แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

  • ขอให้โรงเรียนศึกษาเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด และติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรมที่กำหนดให้ส่งผลงานล่วงหน้า ก่อนการแข่งขันขอให้โรงเรียนจัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อเรา