แจ้งประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2560)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (7-8 พ.ย. 60) กำหนดวันและสถานที่การแข่งขันการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (12-22 พ.ย.60) เอกสารรดังแนบ

01

02

03

04

05

ติดต่อเรา