แจ้งเลื่อนการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2560

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  กำหนดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ นั้น สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเลื่อนการประชุมในวันดังกล่าว เมื่อกำหนดการประชุมแล้ว จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

ติดต่อเรา