เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1  เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2560 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) 

 

หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมด้วยตนเอง (ห้ามส่งผู้แทน)

ติดต่อเรา