ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ ๔– ๖ มกราคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดนครนายก และได้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกโดยเสื้อโปโล จำหน่ายในราคาตัวละ ๒๕๐ บาท และเสื้อแจ๊คเก็ต จำหน่ายในราคา ตัวละ ๔๕๐ บาท  หากมีความประสงค์สั่งซื้อให้ส่งแบบสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถดูแบบเสื้อเพิ่มเติมได้ที่  http://central67.sillapa.net/

scan0014

 

 

ติดต่อเรา