การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2560

   สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนใดมีความประสงค์

จะสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.  ปี 2560   ราคา 150 บาท

ให้แจ้งยอดสั่งจองได้ที่โทรสาร หรือโทรศัพท์ หมายเลข  037-425468  ภายในวันที่ 12  ตุลาคม  2560  โดยด่วน  

 

ติดต่อเรา