การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     สพฐ. เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย

พระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560  พร้อมกับส่วนกลาง

ณ บริเวณที่ทำการของหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  อาจไปร่วมพิธีกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ได้ (กรณีโรงเรียนจัดพิธี

บำเพ็ญกุศลให้จัดพร้อมกับส่วนกลางตามกำหนดการที่แนบมานี้)

ติดต่อเรา