การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 เริ่มออกอากาศวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ออกอากาศใน 6 ช่องทาง 

รายละเอียดตามแนบค่ะ

Conference

 

ขอบพระคุณค่ะ

ติดต่อเรา