การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

แจ้งโรงเรียนที่ร่วมสอบ O-NET ทุกโรงเรียนทุกสังกัด เข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ ตลอดจนแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ ผ่านทาง www.niets.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 -31 ตุลาคม 2560

ติดต่อเรา