สำรวจข้อมูลนักเรียนที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากอุทกภัย

สพฐ.ให้สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บิดา มารดา เสียชีวิต

จากอุทกภัย ช่วงวันที่่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 ตุลาคม 2560  เพื่อให้ความช่วยเหลือ

สพป.สระแก้ว จึงสำรวจข้อมูล ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

IMG1

ติดต่อเรา