ประชาสัมพันธ์การสมัครกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในรายการแข่งขันต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2560 ได้ในระบบสมัครกรรมการตัดสินที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน http://central67.sillapa.net/sp-skw1/ เข้าระบบโดยการใช้ Username และ Password ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการสมัครกรรมการตัดสิน

ติดต่อเรา